are-you-proficient-in-it_naglowekNasze Wrocławskie Centrum R&D jest jednym z czterech największych technologicznych ośródków Nokii w Europie. Jesteśmy w światowej czołówce dostawców rozwiązań w zakresie szerokopasmowych sieci obsługujących urządzenia mobilne. Każdego dnia nasi inżynierowie dostarczają infrastrukturę telekomunikacyjną dla 1.5 miliarda ludzi na świecie.

Naszym flagowym produktem jest Stacja Bazowa – począwszy od powstawania jej koncepcji, poprzez stworzenie designu, architektury, aż po proces wdrożenia rozwiązania u klienta (operatora sieci komórkowej) oraz jej utrzymanie.

Wytwarzanie tak skomplikowanego produktu oraz idąca za tym odpowiedzialność, która spoczywa na naszych inżynierach, wymaga wyspecjalizowanej wiedzy i doświadczenia oraz dojrzałości biznesowej.

Każdego dnia poprzez połączenia mobilne oraz transfer danych z naszych rozwiązań korzysta co czwarta osoba na świecie, co sprawia, że dostarczanie i utrzymywanie wysokiej klasy produktu jest wielkim technologicznym wyzwaniem.

Jeśli chcesz definiować razem z nami standardy przyszłości, zobacz kogo obecnie poszukujemy:

Senior Embedded Software Developer Zobacz więcej

Ta osoba jest głównym uczestnikiem procesu tworzenia oprogramowania radiomodułu. Bierze udział już w procesie projektowania sprzętu poprzez defniowanie wymagań z perspektywy warstwy aplikacji. W czasie specyfikacji szczególny nacisk kładziony jest na niezawodność, energooszczedność, szybkość działania oraz możliwość ponownego użycia kodu w kolejnych produktach.

Inżynier projektuje i implementuje oprogramowanie na wbudowane systemy wieloprocesorowe korzystając z paradygmatów obiektowych języka C++.

Istotna jest także znajomość specyfiki działania sprzętu oraz programowania aplikacji DSP (takich jak linearyzacja sygnału radiowego). Inżynier odpowiada także za zapewnienie jakości oprogramowania – testowanie jest wieloetapowe zaczynając od testów jednostkowych poprzez testy modułowe kończąc na testach przy użyciu fizycznych prototypów FPGA oraz emulatorze QEMU. Na końcowym etapie rozwoju radiomodułu ma miejsce proces integracji docelowego sprzętu w środowisku symulowanym oraz w kompletnym środowisku BTS.

Pomyślne zakończenie procesu integracji i weryfikacji umożliwia dostarczenie modułów radiowych do operatorów sieci komórkowych na całym świecie.

Aplikuj Zamknij

Senior Integration and Testing Engineer Zobacz więcej

Inżynier na tym stanowisku jest zaangażowany w przygotowanie dystrybucji systemu operacyjnego Linux, pod którego kontrolą działają główne procesory modułu kontolnego stacji bazowej dla wszystkich generacji systemów telefonii komórkowej.

Wszystko zaczyna się od wczesnego etapu projektowania sprzętu i oprogramowania dla stacji bazowej – definicji wymagań i architektury systemu, weryfikacji projektu sprzętu, oraz przygotowywania specyfikacji funkcjonalnej i projektu oprogramowania. Do pomyślnego zakończenia tej fazy konieczna jest dogłębna wiedza o działaniu Linuxa i architekturze systemów, jak również pewne doświadczenie z zakresu elektroniki cyfrowej.

W trakcie etapu realizacji oprogramowania Senior C developer pracuję nad integracją sterowników od dostawców układów elektronicznych oraz społeczności Linuxa, modyfikacjami jądra systemu operacyjnego, jak również tworzeniem warstwy absrakcji sprzętu na potrzeby wyższych warstw oprogramowania. Praca ta wymaga doskonałego opanowania języka C i umiejętności zastosowania go na potrzeby środowiska wieloprocesorowego.

Finalnym etapem jego pracy jest integracja systemu poczynając od testów jednostkowych i komponentowych dotyczących systemu operacyjnego i sterowników, a kończąc na pełnej stacji bazowej działającej w sieci testowej. Zadania te wymagają wiedzy z zakresu strategii i narzędzi do testowania oprogramowania jak i zaawansowanych umiejętności debugowania oprogramowania.

Aplikuj Zamknij

Senior C++ Software Engineer Zobacz więcej

Starszy programista C++ jest głównym uczestnikiem procesu tworzenia oprogramowania – warstwy zarządzającej modułu systemowego stacji bazowej, działającej jednocześnie w technologiach radiowych GSM(2G), WCDMA(3G) oraz LTE(4G).

Praca odbywa się z wykorzystaniem C++11 w systemie operacyjnym Linux oraz narzędzi takich jak git, valgrind, clang, klockwork czy języki skryptowe (np. Python). Starszy programista biegle zna i posługuję się w praktyce wyżej wymienionymi narzędziami, jak również kontenerami i algorytmami biblioteki STL i wzorcami projektowymi. Pomaga w tym zakresie innym członkom zespołu.

Jest szanowanym, rzetelnym i kompetentnym filarem zespołu projektowego: często jest Code Oficerem zespołu, dbającym o to, by dostarczenia zespołu były dobrze zaprojektowane, zakodowane oraz spełniały wysokie standardy jakościowe.

Odpowiada także za zapewnienie jakości oprogramowania – testowanie w obrębie zespołu projektowego jest wieloetapowe zaczynając od testów jednostkowych poprzez testy modułowe kończąc na testach przy użyciu fizycznych modułów systemowych stacji bazowych.

Aplikuj Zamknij

Senior Linux/kernel driver C Developer Zobacz więcej

Inżynier na tym stanowisku jest zaangażowany w przygotowanie dystrybucji systemu operacyjnego Linux, pod którego kontrolą działają główne procesory modułu kontolnego stacji bazowej dla wszystkich generacji systemów telefonii komórkowej.

Wszystko zaczyna się od wczesnego etapu projektowania sprzętu i oprogramowania dla stacji bazowej – definicji wymagań i architektury systemu, weryfikacji projektu sprzętu, oraz przygotowywania specyfikacji funkcjonalnej i projektu oprogramowania. Do pomyślnego zakończenia tej fazy konieczna jest dogłębna wiedza o działaniu Linuxa i architekturze systemów, jak również pewne doświadczenie z zakresu elektroniki cyfrowej.

W trakcie etapu realizacji oprogramowania Senior C developer pracuję nad integracją sterowników od dostawców układów elektronicznych oraz społeczności Linuxa, modyfikacjami jądra systemu operacyjnego, jak również tworzeniem warstwy absrakcji sprzętu na potrzeby wyższych warstw oprogramowania. Praca ta wymaga doskonałego opanowania języka C i umiejętności zastosowania go na potrzeby środowiska wieloprocesorowego.

Finalnym etapem jego pracy jest integracja systemu poczynając od testów jednostkowych i komponentowych dotyczących systemu operacyjnego i sterowników, a kończąc na pełnej stacji bazowej działającej w sieci testowej. Zadania te wymagają wiedzy z zakresu strategii i narzędzi do testowania oprogramowania jak i zaawansowanych umiejętności debugowania oprogramowania.

Aplikuj Zamknij

Senior UML System Engineer Zobacz więcej

Osoba na tym stanowisku odpowiada za analizę wymagań i dekompozycję funkcjonalności w granicach architektury oprogramowania.

Praca obejmuje modelowanie zachowania oprogramowania i nakładanie wymagań na interfejsy. Od osoby oczekiwane jest szacowanie wymaganego nakładu pracy, planowanie i wykonywanie zadań w obrębie własnego obszaru kompetencji oraz czynne uczestnictwo w recenzjach dokumentów specyfikacyjnych pokrywających wiele obszarów funkcjonalnych.

W zakresie odpowiedzialności inżyniera jest również prowadzenie i koordynacja prac nad rozwojem funkcjonalności, śledzenie i raportowanie postępu prac, udział w identyfikowaniu i monitorowaniu ryzyk oraz wsparcie dla zespołów programistycznych wdrażających daną funkcjonalność.

Aplikuj Zamknij

Senior Java SE/EE Security Engineer Zobacz więcej

Dział Security pracuję nad rozwiązaniami problemów związanych z bepieczeństwem sieci telekomunikacyjnych. Nasze produkty sa systemami rozproszonymi bazującymi na takich technologiach jak java, spring dockers, swarm. Wspierają gromadzenie danych w systemach analizy takich jak Elasticsearch. Każdy z naszych systemów wyposażony jest w interfejs graficzny bazujący na AgnularJS pozwalający na analizę i administrację zgromadzonych danych. Nasze produkty dostraczane są w formie aplikacji działających na fizycznych serwerach lub w postacie zwirtualizowanej, pracującej w infrastrukturze „telco cloud”.

Inżynier w tym dziale jest odpowiedzialny za kreowanie rozwiązań dla pojawiających się problemów programistycznych wynikających z wymagań klienta. Jego praca polega na analizie aspektów technicznych, doboru odpowiednich technologi, przygotowanie prototypów oraz przelożenie wyników tej analizy na realizowany projekt. Pełniąc tę rolę ma kluczowy wpływ na końcowy kształt oferowanego produktu.

Aplikuj Zamknij

C++ Software Developer (5G) Zobacz więcej

Programista w dziale 5G tworzy oprogramowanie i funkcjonalności stacji bazowej przyszłej generacji. Główny rdzeń oprogramowania jest tworzony w języku C++ 11, zgodnie z architekturą oraz ogólnymi wzorcami projektowymi i założeniami tzw. czystego kodu. Nasi programiści mają realny wpływ na wybór rozwiązań w jeszcze nieukształtowanym produkcie. Do prototypowania, nierzadko używają niszowych języków, jak chociażby Erlang czy Elixir. Przed zakończeniem pracy programiści mogą przetestować swoje rozwiązania na prototypach, wyznaczających przyszłe standardy sprzętu telekomunikacyjnego dla sieci 5G. W codziennej pracy wykorzystują narzędzia takie jak Git, GitLab, Valgrind, CMake, regularnie tworzą też własne skrypty w języku Python i bash. Kod jest kompilowany pod systemem Linux kompilatorem GCC. W projekcie często są stosowane biblioteki Boost oraz STL. Nowo dostarczany kod jest zawsze recenzowany, co pozwala wykryć drobne błędy, jak również utrzymać jego wysoką przejrzystość i spójność architektoniczną. Kod testowany jest wielopoziomowo – jednostkowo przy użyciu narzędzi Google Test i Google Mock oraz na poziomie komponentu (SCT) przy użyciu PyTest. Staramy się zapewniać 100% pokrycie pisanego kodu. Testy uruchamiamy zarówno lokalnie, jak i w chmurze, gdzie w rozproszonym środowisku CI tysiące testów potwierdzają poprawność funkcjonalności każdej nowej wersji oprogramowania. Rozwiązania do sieci 5G są wciąż we wczesnej fazie rozwoju, nie zmienia to jednak faktu, że regularnie wykonujemy pokazy demonstracyjne dla klientów Nokii, którzy są nimi bardzo zainteresowani.

Aplikuj Zamknij

Software Architect (5G) Zobacz więcej

Praca na stanowisku Architekta to przede wszystkim kooperacja z międzynarodowym zespołem odpowiedzialnym całościowo za techniczny kształt programów (lub projektów) w celu zabezpieczenia ich zgodności z najnowszymi standardami, strategią firmy oraz obecnymi, ale tez przyszłymi, oczekiwaniami klientów. Każdorazowo analizuje się istniejące rozwiązania (np. System Module) i wypracowuje odpowiedni kierunek rozwoju nowych produktów. Architekt pełni także rolę mentora, dzieląc się swoją wiedzą i pomysłami z mniej doświadczonymi inżynierami. Obecnie nasi Architekci projektują od podstaw produkty wspierające technologię przyszłości – 5G. Umożliwia im to wywieranie wpływu na to, w jakim języku programowania produkty będą tworzone (m.in. C++, Python, Elixir/Erlang), na poziom reużywalności kodu, kompatybilność (lub jej brak) z innymi wariantami modułów stacji bazowych oraz na sposób, w jaki konkretne funkcjonalności będą realizowane. Najważniejszą odpowiedzialnością każdego z Architektów jest zdecydowanie dzisiaj o tym, jak dana technologia będzie tworzona oraz rozwijana w przyszłości.

Aplikuj Zamknij

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi naszymi ofertami.
check

ZAINTERESOWANY/A?

Wyślij do nas swoje CV na adres [email protected] wraz z nazwą ofertą, którą jesteś zainteresowany – zadzwonimy do Ciebie!