Niezwykle miło nam ogłosić, że po raz czwarty z rzędu, stajemy na podium konkursu Mój Idealny Pracodawca organizowanym przez Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej​. Tym samym Nokia kolejny raz otrzymała dowód, że jest jednym z najlepszych miejsc do pracy.

Mój Idealny Pracodawca to projekt, w ramach którego studenci wybierają Idealnego Pracodawcę oraz dzielą się swoimi opiniami dotyczącymi postrzegania swojej pierwszej, wymarzonej pracy. Głównym celem badania opinii jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, na jakiej podstawie studenci tworzą swój obraz rynku pracy. Ankieta bada m.in. oczekiwania płacowe i pozapłacowe studentów Politechnika Wrocławska​ wobec pracodawcy.

Uzyskane podczas badania informacje są istotne dla wszystkich uczestników rynku pracy. Studenci i absolwenci na podstawie wyłonionego rankingu pracodawców mogą zdecydować, u których pracodawców warto starać się o praktyki i staże. Dla studentów dane te są szczególnie ważne, ponieważ znajomość oczekiwań płacowych innych kandydatów (o podobnych kwalifikacjach) może im pomóc w przyszłości w wyrażaniu własnych oczekiwań. Studenci określają również cechy idealnego pracodawcy i uzasadniają, dlaczego wybrali właśnie jego. Pierwsze badanie miało miejsce w marcu 2014 roku.