Centrum technologiczne Nokii we Wrocławiu wspiera rozwój telekomunikacji i inżynierii oprogramowania na wielu płaszczyznach. Stawiając na innowacyjność, już od wielu lat współpracujemy z polskimi uczelniami wyższymi, przeprowadzając wykłady i laboratoria dla studentów, zapraszając ich na praktyki, czy realizując wspólnie projekty w ramach inicjatywy Innovative Projects.

Wielu studentów, którzy uczestniczyli w organizowanych przez nas zajęciach lub brali udział w Innovative Projects, trafiło do Nokii na praktyki, a teraz pracują u nas na stałe na samodzielnych stanowiskach. Otwieramy im w ten sposób drzwi do pierwszej pracy w pełni przygotowując do tego, co będą robili w przyszłości.

Innovative Projects

Program zakłada współpracę pracowników Nokii i studentów nad praktycznym rozwiązaniem konkretnych problemów z różnych obszarów związanych z pracą naszej firmy, od tworzenia prostych narzędzi programistycznych, poprzez tworzenie aplikacji graficznych i bazodanowych, aż do opracowywania algorytmów pomocniczych używanych w dziedzinie LTE. Co roku Nokia przygotowuje listę tematów projektów, które mogą być realizowane w ramach zajęć na uczelni, kół naukowych, a także indywidualnie. Każdy temat posiada swojego opiekuna ze strony firmy, z którym grupa lub osoba realizująca dany projekt może się swobodnie konsultować w ramach spotkań organizowanych w siedzibie Nokii. Aktualną propozycję zagadnień na rok akademicki 2013/2014 można znaleźć tutaj

Jeśli jesteś zainteresowany(a) udziałem, bądź chciał(a)byś dowiedzieć się więcej – napisz do nas [email protected].

Zapraszamy też do odwiedzenia naszego konta na GitHub’ie: https://github.com/nokia-wroclaw/innovativeprojects