W tym roku praktyka skierowana jest dla studentów zainteresowanych rozwojem w technologiach związanych z programowaniem w: C/C++, Java, JavaScript, Python, Linux, Integracją /Testowaniem oprogramowania oraz dokumentacją techniczną i projektowaniem multimediów.

Praktykę można realizować w jednym terminie od 3 lipca* do 29 września.

Kto może odbyć praktykę:

− studenci, którzy ukończyli minimum drugi rok studiów licencjackich lub inżynierskich oraz studenci studiów magisterskich na kierunkach: informatyka, telekomunikacja, automatyka, robotyka lub pokrewnych

− studenci nieposiadający wykształcenia kierunkowego, ale dysponujący wiedzą z zakresu objętego tematyką praktyk i pasjonujący się zagadnieniami z obszaru telekomunikacji

− osoby, które znają język angielski na poziomie umożliwiającym codzienną komunikację.

Co oferujemy:

 • Udział w ciekawych projektach przy tworzeniu najnowszych, przodujących technologii
 • Pracę przy projektach pod okiem doświadczonych inżynierów
 • Zdobywanie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku
 • Pracę w przyjaznym środowisku wśród ludzi o szerokich horyzontach
 • 3 miesiące płatnego stażu
 • Dodatek finansowy dla osób spoza Wrocławia (przeznaczony dla osób zameldowanych poza Wrocławiem oraz niebędących studentami wrocławskiej uczelni)
 • Elastyczny czas pracy w wymiarze 40 godzin tygodniowo
 • Możliwość zatrudnienia na stałe po odbyciu stażu

Chcesz rozwijać się wśród specjalistów jednej z czołowych firm telekomunikacyjnych na świecie?

Nie zwlekaj – zaaplikuj już dziś!

Harmonogram:

 • Do 24.04.2017 – przyjmowanie zgłoszeń (zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane)
 • 28.04 – 2.05.2017 – zaproszenie zakwalifikowanych osób na test:
  • w przypadku testów papierowych informacja o miejscu i czasie zostanie rozesłana drogą mailową
  • w przypadku testów online kandydat otrzyma link do testu drogą mailową
 • 10 – 11.05.2017 – I etap – testy
 • 16.05 – 14.06.2017 – II etap – rozmowy kwalifikacyjne z osobami, które zdały test
 • 2.07.2017* – 29.09.2017 – realizacja praktyki letniej

Masz pytania – napisz do nas: [email protected] – odpowiemy!

*Praktyka może rozpocząć się 17 lipca, w zależności od terminu zakończenia sesji letniej studentów