Nokia Bell Laboratories we Wrocławiu to zespół ponad pięćdziesięciu inżynierów prowadzących badania i uczestniczących w pracach standaryzacyjnych systemów radiokomunikacyjnych. Zespół prowadzi szeroki zakres działalności rozciągający się na wszystkie warstwy protokolarne bezprzewodowych systemów dostępowych dla klasycznych zastosowań w telekomunikacji ruchomej, jak również dla kluczowych usprawnień w komunikacji między maszynami potrzebnych w nadchodzącej erze tzw. „Internetu Rzeczy”. Praca zespołu kompleksowo pokrywa zadania od definicji koncepcji, jej rozwinięcia, prototypowych wdrożeń, aż po standaryzację systemu i wdrożenia w produkcie. W dużym skrócie, Nokia Bell Labs Wrocław skupia się na rozwiązywaniu codziennych problemów ludzkości w dziedzinie komunikacji, a przez to na definiowaniu przyszłości rozwoju telekomunikacji.

Doświadczenie zespołu poświadczone zostało poprzez napisanie licznych publikacji naukowych, ponad 120 zgłoszonych patentów, setki dokumentów będących technicznym wkładem w standaryzacje systemów komórkowych jak również poprzez pełnienie czołowych funkcji w projektach naukowych współfinansowanych przez Unię Europejską.
W przeszłości główne zadania zespołu polegały na tworzeniu standardów telekomunikacyjnych dla takich systemów jak HSPA+ lub LTE-Advanced, jednak w przeciągu kilku ostatnich lat zadania te skoncentrowały się wyłącznie na systemie piątej generacji systemów komórkowych (5G). Jego pierwsze wdrożenia komercyjne spodziewane są w 2020 roku. Nokia Bell Labs pełni tutaj istotną rolę w odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące kształtu system 5G takie jak określenie konkretnych wymagań którym nowy system będzie musiał sprostać, czy wybór nowej techniki dostępowej jej integracja z już istniejącym standardami lub rozwiniecie, wdrożenie i rozpowszechnienie wiedzy na temat kluczowych technologii radiowych dla systemu 5G.

Nokia Bell Labs Wrocław ma długą historię współpracy wewnętrznej z różnymi działami zarządzającymi pracami nad specyfikacją lub implementacją produktów, jak również z firmami zewnętrznymi w postaci projektów badawczych z klientami firmy Nokia takimi jak AT&T, Deutsche Telekom, NTT Docomo, Orange, Korea Telecom, Verizon Wireless oraz Vodafone. Zespół współpracuje również z Politechniką Poznańską jako jednym z najbardziej renomowanych środowisk akademickich w dziedzinie komunikacji ruchowej w Polsce. W ostatnim czasie zespół nawiązał współpracę z innymi równie innowacyjnymi branżami przemysłu, w celu przeprowadzenia wspólnych badań nad przyszłymi zastosowaniami nowych rozwiązań łączności bezprzewodowej przede wszystkim powiązanych z bezpieczeństwem ludzi, czy wspomnianego „Internetu Rzeczy”. Współpracę nawiązano z globalnymi firmami w branży samochodowej oraz medycznej.