Dział Commercial Management odgrywa kluczową rolę w osiąganiu przez firmę Nokia jak najlepszych wyników i biznesowej optymalizacji swojego portfolio. Grupa tworzących go ekspertów, zarówno z dziedziny finansów jak i telekomunikacji zajmuje się ciągłą analizą trendów na rynku oraz oczekiwań naszych obecnych lub potencjalnych przyszłych klientów, by w jak najlepszy sposób podejmować bieżące decyzje biznesowe, a także definiować długoterminową, komercyjną strategię rozwoju firmy.

We wrocławskim oddziale skupiamy się głównie na biznesowej analizie trendów rynkowych z wykorzystaniem zaawansowanych metod analitycznych oraz rozwoju środowiska służacego do gromadzenia oraz analizy danych.