Dział LTE we Wrocławiu, to badania i rozwój kluczowego elementu systemu Long Term Evolution (LTE), jakim jest stacja bazowa eNB. Dział LTE to zespół złożony z dziesiątek inżynierów, ekspertów w swojej dziedzinie, których praca stanowi ogromny wkład we wszystkie najistotniejsze elementy rozwoju stacji, zaczynając od platformy sprzętowej do oprogramowania odpowiedzialnego za funkcjonalność systemu LTE.

Kompetencje zespołu pozwalają na kompleksową realizację wyznaczonych celów: od modelowania architektury systemu i tworzenia wymagań nowych funkcjonalności, poprzez ich implementację, aż do weryfikacji poszczególnych komponentów i całego systemu w warunkach laboratoryjnych. Oprócz implementacji nowych funkcjonalności, do zadań zespołu należy również reakcja na zgłoszenia od klientów i modyfikacja systemu zgodnie z uzgodnionymi zmianami funkcjonalnymi.

System telefonii komórkowej LTE to, według niezależnych badań, najszybciej rozwijająca się i najbardziej oczekiwana technologia w historii telekomunikacji. Powierzenie Wrocławiowi tak wielkiej odpowiedzialności stanowi o zaufaniu w kompetencje zatrudnionych tutaj osób. Można zaryzykować stwierdzenie, że LTE jest nadzieją dla gwałtownie rosnącego ruchu pakietowego w sieciach mobilnych. Bez ryzyka można stwierdzić, że właśnie ci ludzie tworzą przyszłość telekomunikacji.