Public Safety & Government to unikalny w skali światowej dział Nokii, który w ostatnim czasie bardzo szeroko rozwinął swoją działalność, przekształcając się z „Portfolio Gap-Filler” do bardzo szeroko pojętego dostawcy rozwiązań end to end „E2E Solutions Provider”. Głównym czynnikiem definiującym naszą strategię jest adresowanie i kreowanie przyszłości w nowych obszarach działalności Nokii bazujących na otwartym ekosystemie architektury sieci, aplikacji oraz urządzeń końcowego użytkownika.

Kluczowym elementem działalności Public Safety & Government jest spinanie aktualnego portfolio Nokii w postaci sieci radiowej i szkieletowej wraz z rozwiązaniami pochodzącymi od partnerów zewnętrznych celem stworzenia pełnego ekosystemu partnerów zewnętrznych umożliwiających:

  • Wypełnienie nie pokrywanych dotąd obszarów przez portfolio Nokii.
  • Rozszerzenie rynku potencjalnych klientów.
  • Stworzenie nowych kanałów sprzedażowych poprzez klasyczną sprzedaż kanałami Nokii, ale także umożliwienie naszym Partnerom sprzedaż naszych produktów czyli tzw. Indirect Channel.

Dodatkowo dział Public Safety & Government skupia się na stworzeniu całkiem nowego portfolio pełnych rozwiązań E2E nie tylko dla operatów, ale także dla innych odbiorców typu: Policja, Straż Pożarna, medycyna oraz użytkownika końcowego w postaci każdego z nas. To wszystko oparte na otwartym ekosystemie wzajemnie przenikających się rozwiązań ze świata Telekomunikacji i IT.

Obszary jakie Nokia pokrywa w dziale Partner Business:

  • Public Safety – oparte na sieci radiowej LTE wraz siecią szkieletową (EPC, VoLTE, RCS), dopełnione aplikacjami i końcowymi urządzeniami pochądzącymi od naszych partnerów.
  • LTTH – LTE to the Home – dostarczanie szerokopasmowego internetu LTE do obszarów podmiejskich i wiejskich.
  • IoT – Internet of Things – w fazie ewaluacji potencjalnych kierunków rozwoju: Connected Cars, Telco Cloud, Smart Cities, CMP – Connectivity Management Platform, AEP – Application Enablement Platform.
  • Oraz wiele innych takich jak: Mobile Advertisment, Nokia Zone, rozwiązania dla wojska, medycyny i wszelkiej komunikacji pomiędzy urządzeniami typu: mierniki, samochody, roboty, które aktualnie znajdują się w stanie ewaluacji i potencjalnego rozwoju.

Public Safety & Government jest również odpowiedzialne za szeroko pojęte przeglądanie rynku w poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju czy to poprzez wykorzystywanie własnej siły roboczej, czy też partnerstwa z firmami zewnętrznymi. Do największych należą takie firmy jak: Oracle, Dell-EMC, ALU, Apple, Google, Intel, HP.

Zespół we Wrocławiu skada się głównie z product managerów, partner managerów, business development managerów i architektów. Dzięki bardzo dużemu naciskowi na biznes, rozwiązania E2E i coraz to nowe obszary działaności, nasz zespół ma unikalne możliwości, aby stale się rozwijać i na co dzień kreować przyszłość, z którą zapewne za kilka lat każdy z nas będzie na co dzień obcował.