HetRAN jest działem, którego celem jest dostarczanie operatorom telekomunikacyjnym rozwiązań, umożliwiających szybsze wdrożenie nowych technologii w sieciach komórkowych. Jednym z naszych głównych zadań jest praca nad rozwojem oprogramowania dla stacji bazowych pracujących w technologii WCDMA oraz integracja i weryfikacja stacji bazowych. WCDMA jest obecnie najszerzej stosowaną technologią szerokopasmowego dostępu do sieci na całym świecie, a nasze oprogramowanie instalowane jest na stacjach bazowych u ponad 300 operatorów o ogólnoświatowym zasięgu.

Rozwiązania dostarczane przez nasz dział mają również na celu redukcję kosztów utrzymania i modernizacji sieci. Nad osiągnięciem tych celów pracuje szereg ekspertów z różnych dziedzin (architektów, inżynierów, managerów) mających bezpośredni wpływ na planowanie, definiowanie, implementację oraz wdrożenie produktu.

Kładziemy szczególny nacisk na innowacyjność, jakość tworzonego oprogramowania oraz rozwój kompetencji naszych zespołów. Jesteśmy częścią globalnej organizacji HetRAN – pozostałe lokacje znajdują się w Finlandii, Chinach, Indiach, Filipinach oraz Japonii. Specjaliści pracujący w naszym dziale zdobywają ogólnoświatowe doświadczenie oraz nawiązują międzynarodowe kontakty.