Piotr Szybuński

Head of SRAN Productization

Projekty to przede wszystkim ludzie którzy je tworzą, a w czasach kiedy niemal wszystko daje się zautomatyzować, to właśnie czynnik ludzki decyduje o tym, że coś staje się wyjątkowe.

Do Wrocławia przyjechałem w 2004 roku, gdzie rozpocząłem studia na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Szybko przekonałem się, że Wrocław to miasto w którym będę chciał zostać na zawsze. Pracę w NOKI rozpocząłem w 2009 roku w dziale BTS O&M, w którym przez ponad 10 lat zdobywałem wiedzę i doświadczenie na różnych szczeblach naszej firmy.
Dziś jako Dyrektor SRAN Productization jestem odpowiedzialny za SBTS jako końcowy produkt. Za swój największy cel i wyzwanie postawiłem sobie współtworzenie oraz rozwój odpowiedzialnej, skutecznej i w pełni zaangażowanej w projekt organizacji. Organizacje i projekty to przede wszystkim ludzie którzy je tworzą, a w czasach kiedy niemal wszystko daje się zautomatyzować, to właśnie czynnik ludzki decyduje o tym, że coś staje się wyjątkowe.

Prywatnie jestem pasjonatem sztuk walki i klasycznych samochodów.