Zadaniem Lab Management & Automation jest opracowywanie i dostarczanie procesów, narzędzi oraz zapewnianie wsparcia działom R&D w celu poprawy jakości ich funkcjonowania i zwiększenia ich wydajności. We Wrocławiu koncentrujemy się na trzech obszarach:

1. Customer Documentation

Dział jest odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji technicznej dotyczącej wszystkich produktów z zakresu systemów mobilnych GSM, UMTS oraz LTE.

Umożliwiamy operatorom telefonii komórkowych na całym świecie:

  • skuteczne planowanie sieci mobilnej,
  • przeprowadzenie instalacji i konfiguracji urządzeń sieci radiowej i stacjonarnej (np.: stacji bazowych czy kontrolerów),
  • zarządzanie całą siecią mobilną.

Tworzymy dokumentację techniczną zgodnie z obowiązującymi w świecie standardami i jest ona ściśle dopasowana do potrzeb klientów Nokii.

W skład publikowanych bibliotek dokumentacji technicznej wchodzą przede wszystkim: opisy systemów i urządzeń sieci mobilnej, funkcjonalności oprogramowania, instrukcje instalacyjne oraz obsługi urządzeń, opisy kluczowych parametrów systemowych, opisy alarmów oraz wytyczne do zarządzania siecią.

W procesie tworzenia dokumentacji korzystamy z urządzeń laboratoryjnych, dzięki czemu na bieżąco weryfikujemy poprawność dostarczanych klientom instrukcji oraz procedur.

Współpracujemy z ekspertami R&D oraz innymi zespołami Customer Documentation zlokalizowanymi w Finlandii, Niemczech, Indiach, Chinach, na Filipinach.

2. R&D Laboratories

Globalna organizacja Lab Management & Automation odpowiada za laboratoria Mobile Broad Band (MBB) R&D zlokalizowane w 24 centrach badawczych o sumarycznej powierzchni laboratoryjnej ok. 58000 m2 i wartości sprzętu badawczego na poziomie 870 milionów euro. Organizacja jest odpowiedzialna za obsługę, projektowanie oraz rozbudowę laboratoriów, które docelowo mają stać się wirtualnym laboratorium o zasięgu globalnym.

Wrocławskie laboratorium stanowi wiodącą część europejskiej grupy RMA R&D Laboratories, w skład której wchodzą laboratoria w Krakowie, St. Petersburgu oraz Berlinie. Nasze laboratorium jest jednym z najnowocześniejszych w Europie, zlokalizowanym na ponad 2000 m2, posiadającym ponad 4000 sztuk sprzętu badawczego, jedną z najbardziej złożonych sieci pośród ośrodków R&D i ukierunkowanym na testowanie rozwiązań tworzonych w ramach technologii radiowych, włącznie z rozwiązaniami 5G, standaryzacją oraz wsparciem dla operatorów.

Wrocławskie laboratorium zostało przygotowane z największą dbałością o środowisko i bezpieczeństwo pracowników. Duża część testów wykonywana jest automatycznie za pomocą najnowocześniejszych metod oraz sprzętów. O poziomie jakości i zaawansowaniu wrocławskiego laboratorium świadczą pozytywne opinie naszych klientów, których gościmy przy okazji testów akceptacyjnych oraz demonstracji nowych funkcjonalności.

3. Product Structure Management

Dział jest odpowiedzialny za tworzenie i utrzymanie struktur produktów Nokii w wewnętrznych narzędziach, jak również za implementację modeli produktowych w narzędziu Nokia CRM. Współpracujemy z innymi działami, aby zapewnić prawidłowe tworzenie ofert, zamawianie oraz dostarczanie produktów do klientów.