Praktyki letnie – Summer Trainee

Centrum technologiczne we Wrocławiu co roku prowadzi rekrutację na praktyki letnie. Trwa ona zwykle od kwietnia do lipca, a praktyki odbywają się w terminie od czerwca do października.

Praktyki są przeznaczone dla osób, które ukończyły minimum drugi rok studiów na kierunkach: informatyka, telekomunikacja, automatyka, robotyka lub pokrewnych. Udział w rekrutacji mogą brać także osoby nieposiadające wykształcenia kierunkowego, ale dysponujące wiedzą z zakresu objętego tematyką praktyk i pasjonujące się zagadnieniami z obszaru telekomunikacji.

Oferujemy:

 • Udział w ciekawych projektach przy tworzeniu najnowszych, przodujących technologii
 • Zdobywanie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku
 • Pracę w przyjaznym środowisku wśród ludzi o szerokich horyzontach
 • 2-3 miesiące płatnych praktyk
 • Niepełny wymiar godzin, elastyczny czas pracy

Staże studenckie – Working Students

Rekrutacja na program stażowy w centrum technologicznym we Wrocławiu trwa przez cały rok. Working students to staże długoterminowe, trwające zwykle od 6 do 12 miesięcy. Stażami objęte są stanowiska związane z programowaniem (C++, C, Java), integracją i weryfikacją/testowaniem oprogramowania oraz inżynierią telekomunikacyjną.

Staże są przeznaczone dla studentów ostatnich lat studiów inżynierskich lub magisterskich z kierunków takich jak: informatyka, telekomunikacja, automatyka, robotyka lub pokrewnych. Jako Working Student można wdrożyć się w te obszary pracy, które odpowiadają pełnoetatowym stanowiskom inżynierskim.

Oferujemy:

 • Udział w ciekawych projektach przy tworzeniu najnowszych, przodujących technologii
 • Pracę przy projektach klienckich pod okiem doświadczonych inżynierów
 • Zdobywanie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku
 • Pracę w przyjaznym środowisku wśród ludzi o szerokich horyzontach
 • 6-12 miesiące płatnego stażu
 • Niepełny wymiar godzin, elastyczny czas pracy
 • Możliwość zatrudnienia na stałe po odbyciu stażu

Sprawdź aktualne oferty