Czy zastanawialiście się kiedyś jak to się dzieje, że jesteśmy w stanie przesyłać coraz większe ilości danych w coraz krótszym czasie?

Umożliwia to rozwój kolejnych generacji technologii telekomunikacyjnych. Od 2G, gdzie możliwe było wysyłanie smsów i wykonywanie połączeń głosowych, poprzez 4G z przepływem plików multimedialnych, aż po technologię 5G i kolejne, zapewniające komunikację milionów połączonych ze sobą urządzeń w czasie rzeczywistym.

Nokia jest w centrum tych przemian od samego początku. Wyznacza nowe kierunki dla zmian, które mają nadejść. Dzięki codziennej pracy naszych ekspertów możliwe jest wsparcie technologiczne dla najbardziej newralgicznych filarów połączonego świata, takich jak end-to-end networks, vertical markets, software business and safety.

Dzięki prowadzonym badaniom i rozwojowi innowacji dostarczamy usługodawcom komunikacyjnym, rządom, dużym przedsiębiorstwom i klientom szeroki wachlarz produktów, usług i licencji. Od tworzenia infrastruktury sieci 5G i Internetu rzeczy po nowe aplikacje wirtualnej rzeczywistości i cyfrowego zdrowia kształtujemy przyszłość technologii, które zmieniają ludzkie życie.

Lepsza mobilność

Ułatwienie przepływu pojazdów i ludzi dzięki inteligentnym usługom w zakresie mobilności. Uproszczenie połączeń autobusowych. Informacja o dostępności miejsc do parkowania w czasie rzeczywistym. Monitorowanie liczby pieszych w miejscach publicznych.

Inteligentne wykorzystanie energii

Narzędzia do bardziej efektywnego wykorzystania energii w domach i przedsiębiorstwach, a także do oświetlenia przestrzeni publicznych.

Bezpieczeństwo w mieście

Rozwiązania smart city mogą także ulepszyć bezpieczeństwo publiczne dzięki analizie wideo-nadzoru oraz zintegrowanemu centrum kontroli. Usprawnią one również komunikację między ratownikami.

Wydajna służba zdrowia

Aplikacje do zdalnego monitorowania mogą poprawić opiekę zdrowotną w Twoim mieście, jednocześnie utrzymując koszty pod kontrolą.

Miasta przyszłości oraz infrastruktura połączonego świata dostarcza nam każdego dnia nieograniczone ilości danych. Dzięki sprawnemu zarządzaniu oraz ich przetwarzaniu jesteśmy w stanie rozwijać technologie przyszłości. Robimy to już teraz. Jest to możliwe dzięki systemom machine learning, które umożliwiają prace nad algorytmami przyszłości.

Nasza misja

Zbudowanie unikalnej tożsamości Nokii we Wrocławiu, stworzenie społeczności Machine Learning i rozwijanie zdolności pracowników w celu zwiększenia naszej konkurencyjności, tworzenie innowacyjnych produktów oraz zwiększanie efektywności operacyjnej.