Politechnika Warszawska i Nokia otwierają nowy rozdział we współpracy w dziedzinie 5G oraz innych nowoczesnych technologii. Strony zamierzają wspólnie realizować innowacyjne projekty badawcze, umożliwiać studentom dostęp do najnowszych technologii telekomunikacyjnych oraz wiedzy partnera.

Wymiana doświadczeń, wspólne prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych oraz rozszerzenie współpracy dydaktyczno naukowej – to najważniejsze efekty podpisanej pomiędzy partnerami umowy. Politechnika Warszawska wraz z firmą Nokia, prowadzącą w Polsce szeroką działalność badawczo-rozwojową, zamierzają wspólnie eksplorować zagadnienia związane ze współczesnymi technologiami teleinformatycznymi, w tym przełomowymi obszarami wspieranymi przez 5G, Internetu rzeczy (IoT – Internet of Things), cyber-bezpieczeństwa i Data Science. Dotychczasowa współpraca partnerów dotyczyła sieci optycznych.

– Umowa, z tak renomowanym partnerem, realizującym wiele innowacyjnych projektów, jest szczególnie ważna dla uczelni technicznej, która opracowuje i wdraża najnowsze technologie. Jestem przekonany, że wspólnie wypracowane rozwiązania przyczynią się do współtworzenia nowoczesnej polskiej gospodarki. Praktyki, które odbywać się będą w Nokia pozwolą studentom Politechniki Warszawskiej na zdobycie praktycznych umiejętności, obecnie tak bardzo poszukiwanych na rynku pracy – podkreślił prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

– Najnowsze technologie, takie jak 5G, stwarzają zupełnie nowe możliwości dla całej gospodarki, od produkcji po bezpieczeństwo publiczne, w niemałym stopniu dzięki wkładowi polskich inżynierów, którzy w naszych oddziałach we Wrocławiu, Krakowie i Bydgoszczy stworzyli już dziesiątki innowacji, w tym w obszarze 5G. Jestem pewien, iż nasza wsółpraca przyniesie nie tylko wymierne korzyści obu stronom, ale aktywnie przyczyni się do wspierania rozwoju polskiej gospodarki. – powiedział Piotr Kaczmarek, prezes zarządu spółki Nokia w Polsce.

Politechnika Warszawska jest wiodącą w Polsce uczelnią techniczną, która aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych programach badawczych. Uczelnia dysponuje szerokim potencjałem naukowo-badawczym w dziedzinie nauk technicznych tj. wyspecjalizowanymi kadrami, bazą badawczą i laboratoryjną na światowym poziomie. Transfer technologii jest ważnym elementem misji uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości. Na 19 wydziałach i w 1 kolegium kształci się aktualnie ponad 30 tys. studentów i doktorantów. W Politechnice Warszawskiej działa ponad 150 kół naukowych i organizacji studenckich. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. Około 91,5 proc. absolwentów znajduje pierwszą pracę do trzech miesięcy po ukończeniu studiów (Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej, edycja VIII, 2019 r.).