Wierzymy, że nasze rozwiązania technologiczne będą innowacyjne oraz twórcze i tym samym poprawią jakość życia ludzi, sprawiając, że relacje międzyludzkie staną się prostsze. Naszymi naturalnymi partnerami w tej działalności są uczelnie wyższe.

Zbliżenie biznesu ze światem nauki, to nasz główny cel współpracy.

Posiadając tak unikatowe „know-how”, chcemy się dzielić naszą wiedzą ze środowiskiem akademickim i wymieniać doświadczeniami badawczymi. Chcemy przybliżać młodzieży technologie, z którymi pracujemy na co dzień. Doświadczenie pracy z kilkoma tysiącami inżynierów pokazuje, że magia technologii jest dostępna dla każdego.

Nasze główne obszary współpracy z młodzieżą, studentami i naukowcami z uczelni wyższych to:

  • Prowadzimy i jesteśmy mentorami młodzieżowych i studenckich projektów zespołowych
  • Uczestniczymy w konferencjach branżowych
  • Realizujemy wspólne projekty badawczo-rozwojowe (B+R)
  • Zapraszamy studentów na praktyki i staże
  • Nasi pracownicy są opiekunami ze strony Nokii prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich)

 

Wielu studentów, którzy uczestniczyli w powyższych aktywnościach, obecnie współtworzy innowacyjny i międzynarodowy zespół pracowników Noki.

Reprezentacja wrocławskiego oddziału Nokii w Konwencie Honorowym Politechniki Wrocławskiej czy członkostwo w Radzie Biznesu w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, to tylko dwa przykłady dobrych relacji świata biznesu i nauki. Świata, który przenika wzajemny szacunek i zaufanie budowane na solidnym fundamencie.

Nauka i biznes zawsze tworzyły dobre połączenie, dlatego chcemy kontynuować tę symbiozę w przyszłości.