Kilkuset uczniów z dolnośląskich domów dziecka i rodzin zastępczych czeka na nowe tornistry z kompletem ładnych przyborów szkolnych. Razem możemy sprawić, że będą uśmiechnięci i dobrze przygotowani do nowego roku szkolnego.

Z tego też powodu, wspólnie z Credit Suisse IBM Polska Intive Poland Objectivity Dolby Infor PolskaCredit Agricole Bank Polska DXC Poland GigasetPwC Polska Rödl & Partner w Polsce SoftServeUnit4 Polska łączymy siły i przygotowujemy wspólną akcje #CSR. Przyłączycie się do nas?