Nokia po raz kolejny została uhonorowana przez Ethisphere®, czyli wiodącą organizację zajmującą się etyką korporacyjną i przestrzeganiem prawa, jako jedna z najbardziej etycznych firm na świecie!

WME 19

Ethisphere® rygorystycznie ocenia politykę firmy, jej procesy, kulturę zgodności, a także działania z zakresu odpowiedzialności społecznej. Oznaczenie „Najbardziej etyczne firmy” to wyróżnienie dla firm, które uznają swoją kluczową rolę w wywieraniu wpływu i stymulowaniu pozytywnych zmian w społeczności biznesowej i społeczeństwach na całym świecie.

Wraz z rosnącym ruchem i świadomością zaufania i uczciwości we współczesnych biznesach, Nokia cieszy się, że ponownie została uznana za jedną z najbardziej etycznych firm na świecie. Kluczową dla nas sprawą, jest traktowanie każdej naszej relacji biznesowej zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi.

Rajeev Suri

President and CEO, Nokia

Firmy ocenia się na podstawie struktury Ethics Quotient® (EQ) Instytutu Ethisphere, która oferuje ilościowy sposób oceny wyników firmy w sposób obiektywny, spójny i ustandaryzowany. Wyniki są generowane w pięciu kluczowych kategoriach: program etyczny i zgodności (35 procent), korporacyjne obywatelstwo i odpowiedzialność (20 procent), kultura etyki (20 procent), zarządzanie (15 procent) oraz przywództwo, innowacyjność i reputacja (10 procent) .