Baseband & SoC

jest działem zajmującym się rozwojem Modułów Systemowych wchodzących w skład infrastruktury stanowiącej Bazową Stację Nadawczo-Odbiorczą sieci komórkowej. Do naszych kluczowych zadań należy stworzenie platformy, na której wdrażane są różne technologie dostępu radiowego (3G, 4G, 5G). Platforma zawiera komponenty sprzętowe (HW), System-on-chip (SoC) i komponenty oprogramowania (SW).

TECHNOLOGIE:
Środowiska programistyczne: Linux, Eclipse RCP, Visual Studio, Qt Creator, Slickedit, VIM, PyCharm
Programowanie: C, C++, Bash, Python, Matlab, JavaScript
Testowanie: Testy jednostkowe i testy komponentów systemowych, Google Testing Framework, Jenkins, Robot Framework, integracja i testowanie systemowe
Zarządzanie projektem: Jira
Inżynieria wymagań: DOORS
Modelowanie: UML, Magic Draw
Inne: Kontrola wersji: GIT, GNU Make, Cmake, Puppet, Yocto, SVN

RF

jest częścią organizacji Nokia Radio Frequency and Advanced Antennas. Jesteśmy odpowiedzialni za specyfikację, projektowanie, wdrażanie, testowanie i utrzymanie oprogramowania produktów radiowych dla różnych technologii dostępu radiowego, w tym WCDMA, LTE i 5G. Jako grupy dzielimy się na samoorganizujące się zespoły, pracujące w środowisku Agile. Nasze produkty są tworzone głównie w C++ i C na kilku warstwach architektury oprogramowania, w tym zbliżonych do sprzętu, a także na wyższych poziomach abstrakcji. W tej chwili mamy prawie 500 inżynierów pracujących we Wrocławiu i Krakowie. Utrzymujemy bardzo ścisłą współpracę z zakładami w USA, Finlandii, Chinach i Rumunii. Jako organizacja odpowiadamy za integrację naszych produktów w całym cyklu życia produktu, co odbywa się w zautomatyzowanym środowisku Continuous Integration.

Wspólna i jasno określona wizja, otwarta komunikacja i głęboka pasja do innowacji to cechy, które najlepiej opisują nasze środowisko pracy i jego wyjątkową atmosferę. Wierzymy, że są to wartości, które kształtują przyszłość technologii.

L3

jest częścią dużego projektu, nad którym pracuje kilka serwisów z różnych części świata (Polska, USA, Finlandia, Niemcy, Francja i Chiny). Nasza podróż rozpoczęła się w 2009 roku od LTE. Od tego czasu nasz zespół rozrósł się do ponad 200 osób. Obecnie aktywnie uczestniczymy zarówno w projektach 4G, jak i 5G, tworząc najnowocześniejszą technologię, która zrewolucjonizuje niemal każdy aspekt naszego codziennego życia.

TECHNOLOGIE:
C++, TTCN-3, Git/Gerrit, Linux, Gtest/GMock, CMake, Gitlab, Jenkins, Rational Doors i MS Visio, Python, Robot Framework, Linux, Bash, Git/Gerrit, Wireshark, HP ALM/Centrum jakości, ogromne repozytoria (miliony LoC), ogromna regresja SCT/UT (setki tysięcy testów), intensywne angażowanie wymagające inteligentnej optymalizacji (setki osób pracujących nad repozytorium 4G Cplane i ponad tysiąc w repozytorium 5G Cplane), Continuous Integration i Jenkins, Linux programowanie powłoki (Bash) oraz administracja i kontenery (Docker, LXC), Python, w tym techniki OOP i podstawowe wzorce projektowe, svn i git (gerrit/gitlab), GNU Makefile, wdrażanie w chmurze, koncepcje sieciowe (TCP/IP, DNS, routing i przełączanie), wdrażanie Bare-metal (wiedza o sprzęcie, konfiguracja sprzętu), kontenery Kubernetes, Groovy i Perl (opcjonalnie), OpenStack (opcjonalnie), Yocto, Ansible, usługi sieciowe związane z domeną (NIS, NFS, Kerberos, LDAP)

BTS OAM

(Base Transceiver Station Operations, Administration and Maintenance) to dział rozwoju odpowiadający za projektowanie, dostarczanie i dostarczanie oprogramowania dla stacji bazowych obsługujących wiele technologii radiowych jednocześnie, w tym CloudBTS i 5G, co jest rewolucyjnym rozwiązaniem w świecie telekomunikacji mobilnej.
Pozostając w zgodzie z najnowszymi trendami w zakresie rozwiązań chmurowych, dział koncentruje się na wirtualizacji rozwiązań ułatwiających zarządzanie infrastrukturą sieciową poprzez większą skalowalność i niezawodność oraz wspierających szybsze wdrażanie nowych produktów. Oprogramowanie stworzone przez BTS OAM służy również do opracowywania nowych technologii, m.in. Chmura 5G i Telco. W tym dziale rozwijany jest interfejs zarządzania stacją bazową. Dodatkowo istnieją narzędzia wspierające stworzone na potrzeby wewnętrznej organizacji, ale także dla całego MN.

TECHNOLOGIE:
Środowiska programistyczne: Eclipse, QTCreator, CLion, PyCharm, WebStorm, IntelliJ IDEA Community
Programowanie: C++, JavaScript, Python, TTCN3, NodeJS, Java, Angular7, TypeScript
Testowanie: Robot, Selen, PyTest
Zarządzanie projektami: Jira, Confluence
Inne: GIT, SVN, Jenkins, Rational, DOORS, Sphinx, GitLab, Quality Center, Docker, Kubernetes

L1

odpowiada za dostarczanie światowej klasy implementacji algorytmów DSP warstwy fizycznej dla technologii mobilnych 4G i 5G. L1 przyczynia się do odbioru zarówno tradycyjnych użytkowników, jak i urządzeń Internetu rzeczy (IoT). Ich własne środowisko System Component Test jest napisane od podstaw w Pythonie. Całe ich oprogramowanie działa w czasie rzeczywistym. Platformy sprzętowe, na których pracujemy, obejmują wyspecjalizowane cyfrowe procesory sygnałowe do procesorów ogólnego przeznaczenia.

TECHNOLOGIE
Środowisko/platforma programistyczna (używamy również GIT)
Programowanie: C, C++, Python
Testowanie: Jenkins i własne środowisko
Zarządzanie projektami: Jira, Confluence, Office365, Quality Center, Rational DOORS