Baseband & SoC

jest działem zajmującym się rozwojem Modułów Systemowych wchodzących w skład infrastruktury stanowiącej Bazową Stację Nadawczo-Odbiorczą sieci komórkowej. Do naszych kluczowych zadań należy stworzenie platformy, na której wdrażane są różne technologie dostępu radiowego (3G, 4G, 5G). Platforma zawiera komponenty sprzętowe (HW), System-on-chip (SoC) i komponenty oprogramowania (SW).

TECHNOLOGIE:
Środowiska programistyczne: Linux, Eclipse RCP, Visual Studio, Qt Creator, Slickedit, VIM, PyCharm
Programowanie: C, C++, Bash, Python, Matlab, JavaScript
Testowanie: Testy jednostkowe i testy komponentów systemowych, Google Testing Framework, Jenkins, Robot Framework, integracja i testowanie systemowe
Zarządzanie projektem: Jira
Inżynieria wymagań: DOORS
Modelowanie: UML, Magic Draw
Inne: Kontrola wersji: GIT, GNU Make, Cmake, Puppet, Yocto, SVN

RF

jest częścią organizacji Nokia Radio Frequency and Advanced Antennas. Jesteśmy odpowiedzialni za specyfikację, projektowanie, wdrażanie, testowanie i utrzymanie oprogramowania produktów radiowych dla różnych technologii dostępu radiowego, w tym WCDMA, LTE i 5G. Jako grupy dzielimy się na samoorganizujące się zespoły, pracujące w środowisku Agile. Nasze produkty są tworzone głównie w C++ i C na kilku warstwach architektury oprogramowania, w tym zbliżonych do sprzętu, a także na wyższych poziomach abstrakcji. W tej chwili mamy prawie 500 inżynierów pracujących we Wrocławiu i Krakowie. Utrzymujemy bardzo ścisłą współpracę z zakładami w USA, Finlandii, Chinach i Rumunii. Jako organizacja odpowiadamy za integrację naszych produktów w całym cyklu życia produktu, co odbywa się w zautomatyzowanym środowisku Continuous Integration.

Wspólna i jasno określona wizja, otwarta komunikacja i głęboka pasja do innowacji to cechy, które najlepiej opisują nasze środowisko pracy i jego wyjątkową atmosferę. Wierzymy, że są to wartości, które kształtują przyszłość technologii.

L3

jest częścią dużego projektu, nad którym pracuje kilka serwisów z różnych części świata (Polska, USA, Finlandia, Niemcy, Francja i Chiny). Nasza podróż rozpoczęła się w 2009 roku od LTE. Od tego czasu nasz zespół rozrósł się do ponad 200 osób. Obecnie aktywnie uczestniczymy zarówno w projektach 4G, jak i 5G, tworząc najnowocześniejszą technologię, która zrewolucjonizuje niemal każdy aspekt naszego codziennego życia.

TECHNOLOGIE:
C++, TTCN-3, Git/Gerrit, Linux, Gtest/GMock, CMake, Gitlab, Jenkins, Rational Doors i MS Visio, Python, Robot Framework, Linux, Bash, Git/Gerrit, Wireshark, HP ALM/Centrum jakości, ogromne repozytoria (miliony LoC), ogromna regresja SCT/UT (setki tysięcy testów), intensywne angażowanie wymagające inteligentnej optymalizacji (setki osób pracujących nad repozytorium 4G Cplane i ponad tysiąc w repozytorium 5G Cplane), Continuous Integration i Jenkins, Linux programowanie powłoki (Bash) oraz administracja i kontenery (Docker, LXC), Python, w tym techniki OOP i podstawowe wzorce projektowe, svn i git (gerrit/gitlab), GNU Makefile, wdrażanie w chmurze, koncepcje sieciowe (TCP/IP, DNS, routing i przełączanie), wdrażanie Bare-metal (wiedza o sprzęcie, konfiguracja sprzętu), kontenery Kubernetes, Groovy i Perl (opcjonalnie), OpenStack (opcjonalnie), Yocto, Ansible, usługi sieciowe związane z domeną (NIS, NFS, Kerberos, LDAP)

BTS OAM

(Base Transceiver Station Operations, Administration and Maintenance) to dział rozwoju odpowiadający za projektowanie, dostarczanie i dostarczanie oprogramowania dla stacji bazowych obsługujących wiele technologii radiowych jednocześnie, w tym CloudBTS i 5G, co jest rewolucyjnym rozwiązaniem w świecie telekomunikacji mobilnej.
Pozostając w zgodzie z najnowszymi trendami w zakresie rozwiązań chmurowych, dział koncentruje się na wirtualizacji rozwiązań ułatwiających zarządzanie infrastrukturą sieciową poprzez większą skalowalność i niezawodność oraz wspierających szybsze wdrażanie nowych produktów. Oprogramowanie stworzone przez BTS OAM służy również do opracowywania nowych technologii, m.in. Chmura 5G i Telco. W tym dziale rozwijany jest interfejs zarządzania stacją bazową. Dodatkowo istnieją narzędzia wspierające stworzone na potrzeby wewnętrznej organizacji, ale także dla całego MN.

TECHNOLOGIE:
Środowiska programistyczne: Eclipse, QTCreator, CLion, PyCharm, WebStorm, IntelliJ IDEA Community
Programowanie: C++, JavaScript, Python, TTCN3, NodeJS, Java, Angular7, TypeScript
Testowanie: Robot, Selen, PyTest
Zarządzanie projektami: Jira, Confluence
Inne: GIT, SVN, Jenkins, Rational, DOORS, Sphinx, GitLab, Quality Center, Docker, Kubernetes

L1

odpowiada za dostarczanie światowej klasy implementacji algorytmów DSP warstwy fizycznej dla technologii mobilnych 4G i 5G. L1 przyczynia się do odbioru zarówno tradycyjnych użytkowników, jak i urządzeń Internetu rzeczy (IoT). Ich własne środowisko System Component Test jest napisane od podstaw w Pythonie. Całe ich oprogramowanie działa w czasie rzeczywistym. Platformy sprzętowe, na których pracujemy, obejmują wyspecjalizowane cyfrowe procesory sygnałowe do procesorów ogólnego przeznaczenia.

TECHNOLOGIE:
Środowisko/platforma programistyczna (używamy również GIT)
Programowanie: C, C++, Python
Testowanie: Jenkins i własne środowisko
Zarządzanie projektami: Jira, Confluence, Office365, Quality Center, Rational DOORS

RAN Pz

(Radio Access Networks Productization) odpowiada za zapewnienie jakości stacji bazowych telefonii komórkowej pracujących równolegle w technologiach 3G, 4G i 5G. Dzięki nowatorskiemu rozwiązaniu możliwe jest osiągnięcie pełnej skalowalności sieci operatorskiej w zakresie wykorzystywanej technologii. Zespoły produkcyjne są w pełni odpowiedzialne za ciągłą weryfikację systemu produktów i weryfikację specyficzną dla klienta produktów stacji bazowych w wielu technologiach dostępu radiowego.
Zakres testów na poziomie systemu jest oparty na jego funkcjonalnych i niefunkcjonalnych wymaganiach SFS oraz na kryteriach akceptacji na poziomie systemu. Testy zapewniają, że SBTS SW fizycznie działa zgodnie z projektem w środowisku E2E. Podczas testów na poziomie systemu produkt zdefiniowany przez testowany system jest postrzegany głównie jako szare pole. Innym rodzajem wymagań są specyficzne wymagania klienta, które nie zostały przetłumaczone na wymagania produktu w procesie rozwoju funkcji. Mogą to być te, które są znane po fazie opracowywania funkcji lub określone konfiguracje klienta, które powodują pewne interakcje funkcji itp. Zazwyczaj tego rodzaju wymagania są przeznaczone do uwzględnienia w fazie testowej na poziomie systemu.

TECHNOLOGIE:
Programowanie: Python, Bash
Testowanie: Robot Framework, sniffery sieciowe, analizatory widma, generatory sygnałów, programowalne tłumiki, emulatory kanałów, komory RF i wiele więcej
Zarządzanie projektami: Jira, Confluence, HP Quality Center, Reporting Portal
Zarządzanie wymaganiami: DOORS, EE Collaborator, Sphinx
Inne: GIT, SVN, Jenkins, GitLab, kolba, Nginx, Django

RAN Trunk

dział jest odpowiedzialny za prowadzenie ciągłej dostawy oprogramowania stacji bazowej (3G, 4G i 5G). Na codzienną pracę patrzymy przez okulary automatyki. Naszą ambicją jest zminimalizowanie interwencji człowieka i żmudnych, powtarzalnych zadań poprzez wykorzystanie technologii, od prostej automatyzacji po naukę o danych i postępy w ML. W testowaniu oprogramowania kluczem jest zero-touch – dlatego opracowujemy innowacyjne środowisko testowe, z którego korzystają inżynierowie na całym świecie. Nasze narzędzia wspierają tysiące testerów i kierowników projektów w ich codziennych zadaniach, przetwarzając i wizualizując dane w postaci pomysłowych metryk. Mamy bzika na punkcie optymalizacji i harmonizacji. Wykorzystujemy najlepsze praktyki, dopasowujemy procesy i centralnie poprawiamy jakość Trunk.

TECHNOLOGIE:
Programowanie: Python, Django, JavaScript, TypeScript, Angular, React
Testowanie: Robot Framework, Unified Test Environment, Puppeteer
Zarządzanie projektami: Jira, Confluence, HP Quality Center
Inne: PostgreSQL, Elastic Search, Redis, Docker, Kubernetes, Rabbit MQ, Celery, ngnix, Jenkins, PowerBI

RAN NM Productization

Nasz dział (Radio Access Networks Network Management) jest odpowiedzialny za stworzenie efektywnego systemu zarządzania siecią mobilną o nazwie NetAct. Jest to pojedynczy system zarządzania siecią, który umożliwia konfigurowanie i monitorowanie w czasie rzeczywistym tysięcy elementów sieci (zarówno radiowych, jak i rdzeniowych) dla wszystkich dostępnych technologii mobilnych, w tym GSM, WCDMA, LTE i 5G. Jest to zwirtualizowany, skalowalny i zabezpieczony systemem system, który może być dostarczany jako produkt zawierający tylko oprogramowanie.
W ramach działalności RAN NM Dział Produkcji odpowiada za:
– Przeprowadzanie testów systemu dla produktów NM i przekazywanie opinii jako pierwszy klient do badań i rozwoju
– Zapewnienie, że wydania NM są dostarczane na czas w dobrej jakości
– Zapewnienie laboratoriów i systemów ciągłej integracji do badań i rozwoju
– Koncentrując się na jakości naszego oprogramowania, coraz więcej inwestujemy w automatyzację.

TECHNOLOGIE:
Programowanie: Python, Bash
Testowanie: Robot Framework, Selenium, Jenkins
Zarządzanie projektami: Jira, Confluence, HP Quality Center
Inne: GIT/Gerrit, SVN, Jenkins, Docker, PowerBI, Linux

MN RAN L2

Jednostka rozwojowa L2 jest odpowiedzialna za płaszczyznę użytkownika, tj. rozwój oprogramowania planującego 5G Layer 2 i 4G/5G MAC w wielu technologiach dla produktów MN RAN. Analizujemy, określamy, rozwijamy, testujemy i utrzymujemy funkcje i komponenty SW płaszczyzny użytkownika, korzystając ze wspólnych platform sprzętowych i oprogramowania, które są odpowiedzialne za cele jakościowe i operacyjne. Dziś kierujemy domeną płaszczyzny użytkownika 4G MAC PS i 5G L2 dla całej jednostki rozwojowej L2 i przyczyniamy się do wielostanowiskowego międzynarodowego projektu harmonogramu pakietów stacji bazowej 5G. Rozwijamy najlepsze w swojej klasie oprogramowanie, tworząc produkty zgodne ze standaryzacją 3GPP.

TECHNOLOGIE:

Środowiska programistyczne: Linux, Eclipse, Visual Studio, CLion
Programowanie: C++11/14/17, Bash, Python, CMake/GNU Make
Testowanie: testy komponentów systemowych, testowanie Google
Framework:Gtest/Gmock, Doctest, PyTest, integracja i testowanie systemu
Zarządzanie projektami: Jira, Confluence, narzędzie Pronto, PowerBI
Inne: Git/SVN, Gerrit/Gitlab/Jenkins/Docker, DRZWI, Wireshark