Network Management

Nasza Grupa Biznesowa jest liderem w dziedzinie bezprzewodowych sieci mobilnych i powiązanych usług. Dzięki ponad 3500 rodzinom patentów niezbędnych dla 5G mamy silne portfolio 5G i jesteśmy liderem w otwartych i zwirtualizowanych sieciach dostępu radiowego (O-RAN i vRAN).

Portfolio firmy Nokia do zarządzania siecią umożliwia dostawcom usług internetowych wykorzystanie możliwości wirtualizacji, automatyzacji i analiz do efektywnego zarządzania dowolną siecią tradycyjną lub opartą na chmurze. Dzięki naszym sprawdzonym w praktyce rozwiązaniom operatorzy mogą uzyskać skonsolidowany obraz swojej sieci, zminimalizować przestoje i zapewnić najwyższą możliwą jakość sieci swoim klientom. Nasza wiodąca w branży oferta uproszczonego zarządzania zasobami umożliwia klientom firmy Nokia osiągnięcie szybkości, elastyczności i rozwoju w zakresie 5G i nowej, otwartej erze.

CNS Business Applications Security

Security Business Group jest odpowiedzialna za tworzenie rozwiązań bezpieczeństwa i praktycznych zastosowań pomysłów, które pomagają naszym klientom zabezpieczyć ich infrastrukturę i zasoby, łagodzić zagrożenia bezpieczeństwa i zapobiegać nowoczesnym cyber-światowym zagrożeniom. Tworzymy głównie aplikacje w języku Java/Javascript, które rozwiązują określone problemy bezpieczeństwa. Nasze produkty są związane z wykrywaniem incydentów XDR/SOAR i automatycznym łagodzeniem skutków, zarządzaniem tożsamością i dostępem, audytami i raportowaniem. Wdrażając zwinne praktyki (SAFE), dostarczamy iteracyjnie, kilka razy w roku, dobrze opracowane i wszechstronnie przetestowane produkty. Poszukujemy programistów Fullstack, którzy mogą pracować na różnych poziomach oprogramowania i wspierać automatyzację aplikacji opartych na chmurze i mikroserwisach.