Speed Recruitment – jak to wygląda?

Rozmowy rekrutacyjne pod szyldem Speed Recruitment prowadzone są przez inżynierów i managerów z firmy. Pozwalają one sprawdzić kandydatom swoje siły bez żadnego ryzyka w wypadku niepowodzenia.

Rozmowa trwa  10 – 15  minut i opiera się na ok. 10 pytaniach dopasowanych do profilu stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Jeśli kandydat posiada minimalną wymaganą wiedzę/umiejętności, otrzymuje zaproszenie do kolejnego etapu, czyli standardowej rozmowy rekrutacyjnej w siedzibie firmy.

Jeśli jednak podczas rozmowy w ramach Speed Recruitment okaże się, że kandydat ma braki w wiedzy, nasi pracownicy przekazują mu dokładną informację zwrotną na temat obszarów, w których powinien się podszkolić, aby przy kolejnej rozmowie mieć większe szanse powodzenia.