Podstawy systemów telekomunikacji mobilnej 5G i 5G-Advanced – wykłady organizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24 przez firmę Nokia.

Terminy zajęć i tematyka wykładów: PSTM5G – harmonogram

Link do zapisów: Formularz – zapisy trwają do 05.03.2024.

Masz pytania? Napisz do nas: [email protected]

Cele kursu:

– Poznanie i zrozumienie architektury systemów telekomunikacji mobilnej 5G i 5G-Advanced
– Poznanie i zrozumienie zasad działania interfejsu radiowego systemów 5G i 5G-Advanced według standardów 3GPP
– Zapoznanie z trendem ewolucji systemów telekomunikacji mobilnej w kierunku 6G

Forma prowadzenia zajęć: zdalna (MS Teams)

wykłady od 05.03.2024 Wtorki, 17:05 – 19:00

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: Kurs jest dedykowany dla studentów kierunku Telekomunikacja i Teleinformatyka starszych semestrów ze względu na posiadanie przez nich wiedzy i umiejętności z zakresu:

– podstaw telekomunikacji i przetwarzania sygnałów,
– podstaw radiokomunikacji,
– podstaw anten i propagacji fal radiowych,
– znajomości zasad działania i budowy systemów telekomunikacji mobilnej 2G, 3G i 4G.

Studenci innych kierunków również mogą zapisać się na ten kurs. Jednak specyfika wykładanych treści wymaga wcześniejszego uzupełnienia wiedzy o wymienione powyżej tematy.

Preferowane kierunki: Telekomunikacja, Teleinformatyka, Informatyka, Elektronika, Cyberbezpieczeństwo i innych, których Studenci spełniają wymagania wstępne.

Regulamin