POIG 4.5.2

POIG 4.5.2: Grant unijny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 4.5.2.

Umowa nr POIG.04.05.02-00-014/09-00 dotycząca realizacji projektu pt. „Dywersyfikacja działalności centrum IT we Wrocławiu poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów” podpisana została 30.10.2009. W ramach realizacji projektu zostało utworzonych 400 nowych miejsc pracy w latach 07.2009-06.2011. Poniesiono również  wydatki na środki trwałe w kwocie brutto 14 137 847,03 PLN. Koszt dofinansowania stanowił 30% dwuletnich kosztów pracy. Okres kwalifikowania wydatków rozpoczęto 1.07.2009 a zakończono 30.06.2013. Planowana kwota wydatków kwalifikowanych wynosiła 56 774 400,00 PLN; przy maksymalnym wsparciu 17 032 320,00 PLN.

Głównym celem projektu była dywersyfikacja prowadzonej przez Spółkę działalności w sektorze ICT
w ramach centrum rozwoju IT we Wrocławiu, poprzez wprowadzenie na rynek docelowy zasadniczo zmienionych produktów dedykowanych dla sektora telefonii komórkowej, w zakresie:

 • udoskonalonego oprogramowania dla stacji bazowej opartej o platformę FlexiBTS,
 • udoskonalonych aplikacji Systemu Wsparcia Biznesu.

W ramach realizowanego programu zrealizowano wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu przedstawione w Tabeli 1 oraz Tabeli 2.

WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU

Tabela 1. Wskaźnik produktu

Tabela 2. Wskaźnik rezultatu

W związku z realizacją projektu miały miejsce cztery kontrole:

 • Pierwsza została przeprowadzona w dniach 08-11.2011 przez upoważnionych przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki.
 • Kolejna została przeprowadzona w dniach 25-28.09.2012 przez upoważnionych przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki.
 • Trzecia została przeprowadzona w dniach 26.02-01.03.2013 przez upoważnionych przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki.
 • Ostatnia kontrola w dniu 27.11.2013 przeprowadzona na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez Fundację „Fundusz Współpracy”.

Otrzymane dofinansowanie:

 1. Pierwsza transza: 669 690,33 PLN – wpłata nastąpiła: 28.07.2010)
 2. Druga transza: 1 726 823,35 PLN – wpłata nastąpiła: 28.10.2010)
 3. Trzecia transza: 2 979 778,00 PLN – wpłata nastąpiła 10.06.2011)
 4. Czwarta transza: 3 166 329,75 PLN– wpłata nastąpiła 09.12.2011)
 5. Piąta transza: 4 095 555,48 PLN – wpłata nastąpiła 03.10.2012)
 6. Szósta transza: 2 465 273,88 PLN – wpłata nastąpiła 04.03.2013)
 7. Siódma transza: 1 229 924,74 PLN – wpłata nastąpiła 19.09.2013)
 8. Ósma transza: 450 719,8 PLN – wpłata nastąpiła 19.09.2013)

Kontakt:
Dariusz Sadecki
[email protected]
tel: +48 664718554